MARIUSZ STEFANOWSKI
Uhonorowany przez władze miasta zaszczytnym mianem “Mecenasa Sztuki “
Wybrany przez czytelników “Życia Częstochowy” Człowiekiem Roku 2000.
Kilkakrotnie sponsorował nasz “Salon Gwiazd”. W podzięce gościliśmy Go
w Ratuszu, jako ”Wielkiego Częstochowskiego”.
Panu Mariuszowi śpiewał chór akademicki “Collegium Cantorum” pod dyr. Janusza Siadlaka, karykaturę rysowała Madzia Purska, zaś pierwsze gratulacje składała żona
o książęcym imieniu Wilhelmina wraz z córkami Ewą i Olą.