WIESŁAW OCHMAN
Światowej sławy śpiewak. Rokrocznie organizuje aukcje obrazów
w Konsulacie Polskim w Nowym Yorku, z których dochód wspiera
częstochowską kulturę. Na spotkaniu w Ratuszowym
Salonie Gwiazd pięknie dziękowały mu za to władze miasta oraz licznie
zgromadzona publiczność. Mistrza przywitał gospodarz Salonu, pisarz Andrzej Kalinin.
Potem Wiesław Ochman śpiewał, śpiewał i bawił publiczność.