Pani Prezydent Halina Rozpondek
była pierwszym Prezydentem Miasta Częstochowy, który przejął honorowy protektorat nad
“Ratuszowym Salonem Wielkich Częstochowskich”.
Pani Prezydent grała swoim gościom na mandolinie,
a śpiewali Jej znakomici soliści Teatru Wielkiego
w Łodzi Anna Jaremus i słynny bas Kazimierz
Kowalski. Było też szukanie za pomocą wahadełka
sponsora na kolejny Ratuszowy Salon.
Wybór padł na pana Mirosława Kalinina z Radomia.