Jerzy Duda-Gracz
Wielki polski malarz, rodowity Częstochowianin.
Na spotkaniu w Ratuszu opowiadał o swojej sztuce i związkach z rodzinnym miastem.