Andrzej Zydorowicz
znany telewizyjny komentator sportowy,a przy tym rodowity częstochowianin, był bohaterem
kolejnego, Ratuszowego Salonu.
  Panu Zydorowiczowi grał
  koncertmistrz Częstochowskiej
  Filharmonii Sergiej Wowkotrub.